postheadericon ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย

ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย

  1. วัสดุตกแต่งบ้านมาจากวัสดุมาตรฐานต่ำ เช่นทำจากไม้อัดชานอ้อยอัด ไม้เนื้ออ่อนอายุน้อย
  2. สะสมอาหารปลวกในที่พักอาศัย เช่นหนังสือ กล่องกระดาษ ฝ้ายิบซั่ม
  3. บริเวณบ้านมีที่มืด ทึบ แสงสว่างเข้าไม่ถึง การระบายอากาศไม่ดี หรือมีร่องรอยรั่ว น้ำซึม
  4. บ้านปลูกติดพื้นดิน หรือส่วนขอโครงสร้างบ้านมีมุมอับ อยู่ในที่เงียบ หรือห่างไกลจากชุมชน
  5. มีรอยแตกของพื้นปูนรอบบ้าน และในตัวบ้าน รวมถึงมีการเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับวัสดุภายในบ้าน และโครงสร้างการต่อขยายที่มีระบบฐานรากไม่สัมพันธ์กัน
  6. วัสดุไม้หรือกระดาษสัมผัสหรือเชื่อมต่อกับผนังและพื้น
  7. ไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่เป็นกระดาษ และหรือไม้เป็นเวลานานมากำจัดปลวกด้วยสมุนไพรกันดีกว่า

 

พื้นที่ให้บริการ